Sirene

Als de sirenes huilen...

De alarmsirenes in steden en gemeenten moesten dienen om de bevolking te waarschuwen van luchtaanvallen in oorlogstijd. In de volksmond werd dan ook gesproken van luchtalarm.


Na het einde van de tweede wereldoorlog, omstreeks 1947, besliste de federale overheid dat de steden en gemeenten de alarmsirenes mochten gebruiken voor de alarmering van de vrijwillige brandweerlieden. Voor deze brandalarmering werd vastgelegd dat de alarmering erin bestond de sirenes twee keer een aanhoudende toon te laten loeien met een tussenpauze van 30 seconden.


Er waren in ons steedje drie sirenes operationeel. Een op het Stadhuis, een op het Casinogebouw en een op de Brandweerkazerne.


Bij een brandmelding moest men in het begin deze 3 sirenes afzonderlijk bedienen.

Omstreeks 1952 werden de drie sirenes gekoppeld aan telefoonlijnen van de RTT (nu Belgacom.) Met een drukknop in de meldkamer van de lokale politie konden de drie sirenes nu gelijktijdig in gang worden gezet.


In 1982 kocht het stadsbestuur 12 zoemers aan voor brandalarmering. (ook wel stil alarm genoemd) Bij een brandmelding werden deze zoemers geactiveerd voor de brandploeg van weekdienst. Wekelijks op vrijdagvond om 19u00 werden deze zoemers doorgegeven aan de volgende opkomende ploeg met branddienst.

Door de komst van deze eerste zoemers werd dus eerst stil alarm gegeven voor brand. Was de brand echter zo ernstig moesten de overige manschappen nog worden gealarmeerd met de sirenes.

In 1985 kocht het stadsbestuur nog eens 12 zoemers bij zodat de sirenes minder en minder moesten dienen voor brandalarmering.

In 1988 beschikte elke brandweerman over zijn eigen zoemer en behoorde de sirenealarmering voor brand voorgoed tot het verleden.


Alle sirenes in het land waren eigendom van staat, meer bepaald van de Civiele Bescherming.

Eind de jaren 90 bouwde het FOD Binnenlandse Zaken een nieuw elektronisch sirenenet uit die autonoom kon werken, dus zonder afzonderlijke stroomvoorziening.

Deze nieuwe sirenes werden opgesteld in zo gezegde Sevesozones, dus in de buurt van chemische bedrijven en kerncentrales. In totaal zijn er 600 dergelijke sirenes opgesteld in het ganse land.


Het oude elektromechanisch sirenenet werd afgebouwd. Nu konden de steden en gemeenten, die dit wensten, deze oude sirenes overnemen.


Op vraag van de brandweer heeft het Schepencollege in 2004 beslist de sirene op de brandweerkazerne te behouden als stuk erfgoed. Ten slotte heeft de sirene meer dan 40 jaar dienst gedaan voor brandalarm.

Echter met de renovatie van de brandweerkazerne in 2010 moest de sirene afgebroken worden.

 

Adjt. G. Wittevrongel